با زدن روي عناوين، شما به مقالات هفتمين همايش ملي انرژي ايران در هرگروه با فرمت پيدي اف دسترسي پيدا مي کنيد

هيچ کدام از اين مقالات، روي سرور سايت energyseec قرار ندارند.


لينک مقالات اصلاح شد و قابل دريافت مي باشند. در صورت بروز هر گونه مشکل به لينک اصلي مراجعه نماييد.

 

هفتمين همايش ملي انرژي
تهران 1 و 2 دي ماه 1388
پايداري انرژي، امنيت عرضه
مديريت تقاضا و اطلاح الگوي مصرف

 

AWT IMAGE سياست گذاري و برنامه ريزي

  

A00136 بررسي تاثيرات جايگزيني ناوگان خودروهاي سواري در ميزان مصرف بنزين
A00143 مطالعه امکان سنجي احداث نيروگاه جرياني با استفاده از انرژي جزر و مد
A00144 مطالعه و بررسي توليد همزمان در نيروگاه سيکل ترکيبي شريعتي مشهد
A00152 جايگاه مديريت انرژي در يک سازمان ايراني با استفاده از مدل EFQM (مطالعه موردي)
A00160 آثار اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 در پالايشگاه‌ها و نيروگاه‌هاي ايران ( اهداف، محدوديت­ها و پيامدها)
A00161 بررسي علل کاهش وصول مطالبات ناشي از فروش انرژي و راهکارهاي بهبود آن در شرکت برق منطقه اي هرمزگان
A00164 نگرش جامعه ايران نسبت به سهميه‌بندي بنزين و استفاده آن در بخش حمل‌و‌نقل
A00165 بررسي عوامل موثر بر شاخص بهره وري کل عوامل در صنعت برق طي سالهاي 1360 الي 1386
A00166 مقايسه تطبيقي سياست‌هاي انرژي ايران با سياست‌هاي انرژي ر کشورهاي عضو آژانس بين‌المللي انرژي
A00168 چارچوبي براي سياست‌گذاري تحقيق و توسعه‌ي انرژي
A00170 بررسي اقتصادي  بازتواني نيروگاههاي بخار در مقايسه با احداث نيروگاه اي گازي
A00171 تدوين طرح جامع مديريت  مصرف انرژي ‍‍‍‍ الکتريکي در استان فارس
A00179 تاثير رشد اقتصادي بر مصرف حامل­هاي انرژي در ايران
A00182 بررسي تأثير مصرف حامل‌هاي انرژي بر توليد ناخالص داخلي ايران
A00183 بررسي ضريب عملکرد (COP) و آناليز Exergy   سيستم سرمايش جذبي  خورشيدي براي شرايط آب و هوايي مختلف در ايران
A00184 اصلاح الگوي مصرف انرژي الکتريکي  ساختمان هاي عمومي و دولتي کشور
A00195 روابط بخش برق با ساير بخش­هاي اقتصادي : تحليل داده- ستاده
A00200 بررسي افزايش مصرف گاز طبيعي در سبد انرژي کشور چالش ها و راهکارها
A00205 مدل برآورد تقاضاي سالانه، پيک تقاضا و تعداد مشترکين بالقوه گاز طبيعي در بخش تجاري استان خوزستان
A00207 مدل برآورد تقاضاي سالانه و پيک تقاضاي گاز طبيعي در بخش صنعتي  استان خوزستان
A00211 امکان ‌سنجي استفاده از سيستم سرمايش دسيکنت مايع در ايران
A00214 بورس نفتي ايران: ضرورت ها، منافع، راهکارها و استراتژي ها
A00215
پيش بيني قيمت برق در بازار برق رقابتي ايران با رويکرد مدلهاي سري زماني
A00219 ارزيابي چرخه عمر (LCA ) فناوري هاي توليد برق با رويکرد کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي
A00220 پيش بيني مصرف بار الکتريکي با روش هوشمند فازي ­عصبي
A00226 توسعه يک مدل جديد جهت بررسي پديده انتقال آب در پيل سوختي پليمري
A00230 بهينه ­سازي فني اقتصادي عملکرد توربين­گاز با مبدل بازيافت حرارت و پاشش بخار داخل محفظه احتراق به کمک الگوريتم ژنتيک
A00231 تاثير بهاي گاز طبيعي در اقتصاد خنک­کاري گاز خروجي در ايستگاه­هاي تقويت فشار
A00232 بررسي عددي انتقال حرارت اجاق گاز­هاي خانگي جهت  بهبود راندمان
A00237 مميزي و تعيين معيار مصرف انرژي ويژه در صنايع لبني ايران و ارائه راهکار براي کاهش آن
A00248 مدلي براي مديريت بر تقاضاي برق در شرايط بحراني
A03101 توسعه پايدار نواحي روستايي شمال شرق استان کردستان با استفاده از انرژي باد
A03102 مکان يابي محل احداث نيروگاه هاي گازي 1 و 2 زنجان با رويکرد محيط زيستي
A04103 اهميت و ضرورت تدوين قانون ارتقاء کارائي انرژي
A05106
شاخص‌هاي توسعه پايدار در سند توسعه انرژي استان هرمزگان
A06102 مشخصات و مختصات يک قانون خوب ارتقاء کارائي انرژي
A09101 چالش هاي حضور بخش غيردولتي در صنعت نفت و گاز (رويکرد اصل 44)
A12102 تحليل اتوماسيون، قرائت و مديريت از راه دور کنتورهاي مشترکين برق
A13104 تحليلي بر  برنامه هاي آموزش و آگاهسازي  بهينه  سازي مصرف انرژي در ايران
A13105 مشخصات و چهارچوب کلي برنامه‌ريزي جامع انرژي

 


AWT IMAGE مديريت عرضه و تقاضا

  

B00109 برآورد تابع تقاضاي انرژي در بخش کشاورزي ايران
B00123 کاهش مصرف انرژي در ايستگاه­هاي تقويت فشار گاز با کاهش افت فشار کولر
B00125 برآورد تقاضاي ‌نهايي ‌انرژي در‌ صنعت سيمان با بکارگيري مدل ارزيابي تقاضاي انرژي
B00127 بررسي بهبود کيفيت و راندمان مصرف انرژي در انتگراسيون حرارتي برجهاي تقطير
B00128 شناسايي الگوي مصرف برق مشترکين شهرستان اهواز و نتايج اجراي فعاليتهاي مديريت مصرف برق در سمت تقاضا بر اصلاح الگوي مصرف
B00133 ارزيابي فني- اقتصادي جايگزيني مسيرهاي انتقال انرژي: بررسي موردي شبکه گاز و برق
B00135 بررسي علل تغيير در مصرف انرژي بخش صنعت ايران با استفاده از روش تجزيه
B00137 ارزيابي اقتصادي و زيست محيطي ايجاد سامانه توليد همزمان برق و حرارت (برودت) در مجاورت بويلر بازيافت کيش
B00139 ارزيابي پتانسيل استحصال انرژي از فاضلاب شهري و ارائه مدل آن
B00142
تحليل اگزرژي و بهينه سازي ترمواکونوميکي سيکل تبريد آبشاري آمونياک – دي اکسيدکربن
B00150 مدل‌ سازي تقاضاي انرژي الکتريکي در کشور با رويکرد پويايي سيستمي
B00151
کاهش مصرف انرژي در ايستگاه­هاي تقويت فشار با کاهش دماي گاز خروجي
B01117 مدلسازي و بهينه­سازي طراحي شبکه­هاي انتقال گاز طبيعي و مکان­يابي ايستگاه­هاي تقويت فشار بوسيله الگوريتم ژنتيک
B01118 روش هاي بازيافت حرارت از توربين هاي گازي نيروگاه زنبق يزد
B01119 مطالعه اثر کاربرد  نانوسيالات CuO   و Al2O3   در بهينه سازي مصرف انرژي در سيستم­هاي حرارتي و برودتي
B01121 بررسي اثر سرد­سازي گاز طبيعي بر جريان در خطوط لوله انتقال گاز و بهينه­سازي سوخت مصرفي ايستگاههاي تقويت فشار
B01123 آناليزاگزرژوکونوميک نيروگاه بخارجهت افزايش بهره وري اقتصادي
B01125
توسعه و کاربرد يک مدل براي تجارت جهاني ال­ان­جي
B01128 مدلسازي ترموديناميکي و بهينه سازي چند هدفه نيروگاه سيکل ترکيبي با مشعل اضافي با استفاده از الگوريتم ژنتيک
B02103
بررسي­ اثر تغيير سوخت بر انتشار آلاينده­هاي احتراقي در مشعل­ها
B02125 راهکارهاي کاهش سوزاندن گازهاي همراه در واحدهاي جمع آوري آنها
B02131 امکان سنجي فني و اقتصادي استفاده از مبدل حرارتي صفحه­اي در سيستمهاي حرارت مرکزي
B02141 بررسي تاثير استفاده از سيستم مه پاشي(fogging ) بر افزايش راندمان توربينهاي گازي  پالايشگاه گاز خانگيران
B02143
سامانه مديريت روشنايي Lighting Management System (LMS)
B02144
مميزي انرژي جامع ساختمان­هاي غير صنعتي مجتمع گاز پارس جنوبي
B02147 تعيين الگوي مصرف و پتانسيل صرفه جويي انرژي در صنعت آرد
B02148
تامين روشنايي ساختمان‌هاي صنعتي با بکارگيري نور طبيعي مطالعه موردي : صنايع چوب و کاغذ مازندران
B02149 توسعه بهره‌وري صنايع با سياست‌گذاري مناسب در مصرف انرژي مطالعه موردي : صنايع چوب و کاغذ مازندران
B02150 تامين بهينه روشنايي مصنوعي در صنايع
B02153 انتخاب بهينه روشهاي مدرن کنترل دور موتورهاي الکتريکي از ديدگاه صرفه جويي انرژي و مقايسه تلفات آنها
B02154 بررسي تاثير پارامترهاي مختلف در طراحي و عملکرد مبدلهاي لولهگرمايي
B02155 پايش، مديريت انرژي و نظارت هوشمندانه در صنعت ساختمان با بکارگيري ابزاري قدرتمند تحت فناوري RFID
B02156
بهينه­سازي مصرف انرژي در صنعت هوافضا براي افزايش مانورپذيري وسيله پرنده
B02205
بهينه سازي انرژي در ساختمان مرکزي شرکت گاز استان فارس
B02158 کاهش تلفات اکسرژي و انرژي توربينهاي گازي به کمک مبدلهاي رکوپريتور
B02159
بررسي مصرف برق در چاههاي کشاورزي و استفاده از پمپهاي شناور
B02163 طراحي شبکه مبدل‌هاي حرارتي با محدوديت در اتصال
B02164 مميزي و مديريت انرژي سيستم پمپاژ چاههاي آب شرب
B02165 بهينه سازي مصرف انرژي از طريق بهبود وضعيت روانکاري تجهيزات و ماشين آلات صنعت
B02166 بهينه سازي گام لوله هاي اواپراتور و کندانسور در سيکل تبريد تراکمي
B02169 تحليل فرصتهاي صرفه‌جويي در ساختمان از ديدگاههاي اقتصادي و زيست محيطي
B02170 ارزيابي کارايي برخي از شيشه‌هاي نوين در کاهش مصرف انرژي ساختمان
B02172 کاربرد فن آوري ترموگرافي در خصوص مديريت انرژي ، نگهداري و تعميرات (نت)
B02176 پتانسيل‌هاي صرفه جويي سوخت و کاهش گازهاي آلاينده در سيستم احتراق موتورخانه‌هاي خانگي
B02179 آناليز اکسرژي و بهينه سازي ترمواکونوميک سيکل تبريد تراکمي بخار  داراي برج خنک کن
B02180 آناليز اکسرژي و تحليل ترمواکونوميک يک پمپ حرارتي
B02186 عملکرد حرارتي-رطوبتي جدارهاي ساختماني در اقليم گرم‌ و مرطوب
B02188
بهينه سازي مبدلهاي پوسته و لوله اي بوسيله افزايش ضريب انتقال حرارت
B02192 بررسي عوامل موثر برشدت مصرف انرژي رهيافت تجزيه شدت انرژي مطالعه موردي گروه صنايع سيمان کرمان
B02194 بررسي اقتصادي سه راهکار کاهش مصرف انرژي حرارتي در ساختمان‌ها
B02195
مدلسازي  و بهينه سازي سيستم گرمايش از کف در ساختمان
B02198 مميزي انرژي در ساختمان
B04104 بررسي تحولات جهاني شدن در عرصه امنيت انساني ومنابع انرژي در منطقه غرب آسيا
B04105 بررسي تأثير نيروگاه بادي بر  قابليّت اطمينان سيستم هاي قدرت
B05106
کشش‌هاي تقاضاي انرژي و تأثير قيمت‌هاي انرژي در هزينه‌هاي توليد صنعت نساجي کشور: رويکرد داده‌هاي تابلويي
B05107
مروري بر سير تحول مدل‏هاي‏ ديناميکي انرژي و بررسي مدل جهاني World3-03 با رويکرد انرژي و تغييرات آب و هوايي کره زمين
B05110 روش‌شناسي الگو‌سازي تقاضاي انرژي
B07121 فرآيند تصميم­گيري براي تعيين اقتصادي مشخصات سيستم مبدل انرژي بادي در چهار منطقه متمايز ايران
B07135 صرفه جويي در مصرف انرژي جهت سرمايش و گرمايش ساختمان  با جايگزين نمودن انرژيهاي تجديد پذير
B08102
مهندسي مجدد در کاهش مصرف فرآورده هاي نفتي و بازاريابي خارجي به منظور افزايش صادرات
B08104 ايران و خط‏لوله نابوکو
B09101 بررسي تأثير سوخت گياهي بيواتانول بر چند ويژگي مهم سوختي بنزين
B10103
فرصتهاي پنهان صرفه جويي انرژي مصرفي کامپيوترها در ادارات
B10106 بررسي چالش­هاي اجتماعي سياست­گذاري تقاضا و برنامه­هاي بهينه­سازي مصرف انرژي
B10110 بررسي تجربي انتقال حرارت جابجايي نانو در مبدل­هاي حرارتي w شکل
B10120 تاُثير حمايتهاي مالي وزارت نيرو در يک کارخانه سيمان
B10121 بررسي اجتماعي الگوي استفاده از وسائل نقليه در شهر تهران با رويکرد اصلاح الگوي مصرف انرژي
B10123 اصلاح الگوي مصرف گاز در بخش مسکن با پيشنهادات تکميلي براي مبحث 19 مقررات ملي ساختمان
B10135 بررسي ميزان رضايت­مندي، اطلاعات و رغبت بانوان شهرتهران در خصوص استفاده از لامپ­کم­مصرف
B11107
الزامات مکان و استانداردهاي نصب پيل­هاي سوختي نيروگاهي
B11108 طبقه‌بندي درآمارهاي انرژي
B11109
ارزيابي پتانسيل صرفه جويي انرژي و کاهش آلودگي محيط زيست  در آبگرمکن هاي برقي خانگي


 AWT IMAGE قيمت گذاري، يارانه و بازار انرژي


 C00114 تاثير تغييرات قيمت انرژي بر ميزان رفاه اجتماعي
C02102 تدوين استراتژي مديريت توزيع يارانه هاي انرژي در صنايع بشدت انرژي بر
C03101 مقايسه هزينه تمام شده هر کيلووات ساعت برق در شيوه‌هاي مختلف قيمت گذاري
C05102
اندازه گيري اثر شوک قيمتي انرژي(نفت) بر نرخ تورم در ايران 

AWT IMAGE فن آوري و نوآوري در صنعت انرژي

  

D00117 مقايسه اقتصادي دفع حرارت سيستم هاي سرمايش به هوا و زمين
D00118 بهينه سازي يک پمپ حرارتي منبع زميني با برج خنک
D00119 توليد بيوگاز جهت تأمين سوخت نيروگاههاي کوچک
D00127 احداث مزارع بادي آب‌هاي ساحلي به منظور توسعه پايدار جزيره سيري
D00132 معرفي يک توپولوژي جديد به منظور بهبود عملکرد سيستم تبديل انرژي باد
D00141
ارزيابي اقتصادي- زيست محيطي اقتصاد هيدروژني در صنعت برق ايران
D00147 مقايسه پژوهش در زمينه بهينه‌سازي مصرف انرژي در ايران و ژاپن
D00159 بهينه سازي چند منظوره سيستم هاي پيل سوختي غشاء تبادل يون پروتون
D00164 يک رويکرد آماري براي برازش توزيع سرعت باد
D00165
تأثير مشخصات هندسي روي عملکرد يک کلکتور خورشيدي
D00166 بررسي کارايي حرارتي کلکتورهاي خورشيدي مشبک در جريان  عمود
D00167
پتانسيل به‌کارگيري آب شيرين‌کن رطوبت‌زني- رطوبت‌گيري خورشيدي در ايران
D00172 بررسي رويکرد خودروسازان جهان در ارائه محصولات سازگار با سوخت تجديد پذير بيواتانول
D01103 توسعه مدل مناسب سيستم هاي خنک کاري اکسپاندري براي واحدهاي جداسازي صنايع پتروشيمي
D02105 بررسي پتانسيل بهره‌گيري از انرژي کشندي در سواحل جزيره‌ي قشم
D02107 طراحي سامانه­ي کنترل وسايل گاز سوز به کمک شبکهGSM
D02108
بررسي فني اقتصادي بازتواني يک نيروگاه بخار قديمي در ايران
D06106 ضرورت توسعه نيروگاههاي توليد همزمان برق و حرارت بيوگاز سوز در کشور
D02113 شبيه سازي عملکرد نيروگاه با کنترل فشارمتغير در بارهاي جزيي و مقايسه با نتايج تجربي نيروگاه شهيد سليمي (نکا)
D04103
مقايسه آلودگيهاي زيست‌محيطي نيروگاههاي حرارتي سوخت فسيلي در کشور با سيستمهاي برق خورشيدي(فتوولتائيک) P.V
D04104
بررسي اثر آزاد سازي تجاري بر انتشار گازهاي گلخانه­اي (آزمون فرضيه پناهگاه هاي آلودگي و منحني زيست محيطي کوزنتس،مقايسه کشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه­)
D06111 تحليل و شبيه سازي توليد توان و تبريد از ايستگاههاي تقليل فشار گاز
D06112 شناسايي صنايع مستعد توليد همزمان برق و حرارت در کشور
D06113 بررسي فني، اقتصادي توليد همزمان توان و سرمايش در پالايشگاه گاز خانگيران
D07101 ساخت سلول خورشيدي لايه نازک نانوکريستالي دي اکسيد تيتانيوم حساس شده با رنگينه
D07107 مطالعه آزمايشگاهي سيستم­هاي فتوولتائيک/حرارتي (PV/T ) در حالت اتصال مستقيم فن­ها با پانل­ها
D07117 طراحي و ساخت سيستم پيل سوختي 5 کيلو وات             
D07118
بررسي تاثير ضخامت فيلم دي اکسيد تيتانيوم بر ساختارفتوالکترود و عملکرد سلول خورشيدي رنگينه اي
D07124 شبيه سازي سيستم هاي فتوولتائيک/حرارتي در حالت جابجايي آزاد
D07129
آب شيرين‌کن‌هاي خورشيدي حوضچه‌اي: بهبود عملکرد به کمک آناليز تابشيAWT IMAGE انرژي، محيط زيست و توسعه پايدار


E00109 بررسي آثار محيط زيستي نيروگاه سيکل ترکيبي هريس
E00111 مطالعه و بررسي راندمان سيستم هيدروژن خورشيدي سايت طالقان
E00113
مدل‌سازي و آناليز فني ـ اقتصادي سيستم هيبريد فتوولتائيک/ باد با ذخيره هيدروژن در سايت طالقان
E00114
آثار محيط زيستي رشد اقتصادي در ايران - مطالعه موردي CO2
E00119 مقايسه انتشار گازهاي گلخانه اي در انواع نيروگاه هاي برق با استفاده از رويکرد LCA
E04107 تعيين فاکتور انتشار گازهاي حاصل از احتراق خروجي از نيروگاه هاي سوخت فسيلي کشور و مقايسه آن با کشور هاي آمريکاي شمالي
E05104 کارايي تيمارهاي باکتريايي توليد داخل در درمان بيولوژيک آلودگي هيدروکربني خاک
 

دو شنبه 27 آبان 1398
ورود اعضا
 
ورود اعضاء
نام کاربري:
کلمه عبور:
عضوبت و استفاده از خدمات سايت
مقالات لاتين بخش انگليسي

عضويت در کنسرسيوم

 


آمار بازديد سايت
آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 1 مرتبه نمایش این صفحه: 1 مرتبه
  بازدید کل سایت: 907 مرتبه نمایش کل سایت: 956 مرتبه