جهت انتقال سريع به بخش دريافت کليه عنوان ها

   

اينجا کليک کنيد

 

 

 

بررسي تجهيزات انرژي بر و الگوي مصرف انرژي خانوارهاي شهري ايران
(4 اسفند 1391)
محمد بهزاد 1 ، جعفر عسگري 2 ، مصطفي توانپور پاوه

واژگان كليدي: آمار و حقايق، وسايل و تجهيزات انرژي بر، الگوي مصرف انرژي، خانوارهاي شهري
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
بورس انرژي- خرده فروشي و شركتهاي توزيع برق خصوصي
(4 اسفند 1391)
سعيد مهذب ترابي، حبيب اله رواقي اردبيلي

كليد واژه

بورس انرژي، خرده فروشي، ساختار، رقابت، نقشه راه، اداره بازرگاني
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
نقش CNG در تامين امنيت انرژي بخش حمل و نقل
(4 اسفند 1391)
اردشير دادرس1 ، مصطفي توانپور پاوه

كليد واژه

امنيت انرژي - توسعه پايدار- سوخت جايگزين - سي ان جي - منابع تجديدپذير
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
بررسي روند بهره وري منابع انساني در صنعت آب و برق در برنامه چهارم توسعه ارتقاي بهره وري در برنامه پنجم
(4 اسفند 1391)
كليد واژه

بهره و ري، بهره وري نيروي انساني، ارزش افزوده
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
An Assessment of Public Private Partnerships Opportunities in Irans Energy Sector
(4 اسفند 1391)
Davood Manzoor,* and Sima Siami Namin*

Keyword: Public-Private Partnership (;PPP);; Infrastructure, Government & Private

Sectors
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
تحليل عوامل بازدارنده توسعه بکارگيري انرژي هاي تجديدپذير در نظام هاي بهره برداري دهقاني شهرستان تفرش
(4 اسفند 1391)
سيده مرضيه رازقي- روح اله رضايي- حسين شعبانعلي فمي

کليد واژه

عوامل بازدارنده، فناوريهاي انرژيهاي تجديد پذير، منابع انرژي تجديدپذير، نظام بهرهبرداري دهقاني.
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
آناليز و مدلسازي سيستم تبديل انرژي از پسماندهاي جامد شهري با استفاده از فناوري گازي سازي
(4 اسفند 1391)
پيام هوشمند 1، حامد رجب زاده گتابي

کليد واژه

سيستم توليد انرژي- زباله شهر تهران- گازي ساز پائين سو- ترکيب گاز خروجي- آناليز اقتصادي.
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
بهينه سازي مصرف انرژي در بخش صنعت با استفاده از حمايت هاي مالي وزارت نيرو
(4 اسفند 1391)
کليدواژه

صرفه جويي انرژي الکتريکي، طرح يارانه ها، فرآورده هاي انرژي بر، فرآيندهاي صنعتي
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
استقرار سيستم مانيتورينگ آنلاين شاخصهاي انرژي در شرکت پتروشيمي
(4 اسفند 1391)
محمد شيخي-امير دودابي نژاد-محمد اکبري سيار-ام البنين عرب

کليد واژه

پايش و هدفگذاري آنلاين انرژي- تجهيزات انرژي بر و مبدل انرژي- شاخصهاي عملکرد انرژي-تلفات انرژي
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
نرم افزار تحليل ريسک جنبه هاي انرژي
(4 اسفند 1391)
محمد شيخي- امير دودابي نژاد-محمد اکبري سيار

کليد واژه

تجهيزات انرژي بر و مبدل انرژي، تحليل ريسک جنبه انرژي، رتبه هاي وقوع، شدت و تشخيص
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
Strategic Foresight Methods for policy making in energy sector (Designing a Foresight Framework for Iran's Natural Gas industry based on CNG)
(4 اسفند 1391)
Keywords: foresight methods, energy policies, scenario planning, Delphi survey,

STEEP V, system dynamics, CNG filling facility , Natural gas vehicles (;NGV';s)
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
بررسي تأثير ارتقاي استاندارد الكتروموتورهاي وارداتي در كاهش مصرف انرژي
(4 اسفند 1391)
مونا وثوقيفرد- محمد اكبري سيار- امير دودابينژاد

كليد واژه

الكتروموتور - مصرف انرژي - واردات- استاندارد
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
بررسي و تحليل رفتار مصرفي مشتركين در بخش خانگي در شهر تهران
(4 اسفند 1391)
الهام شاهحسيني، آيدا صيادجو، محمود رضا قهارپور

كليد واژه

رفتار مصرفي مشتركين - الگوي مصرف انرژي- مشتركين خانگي- راهكارهاي بهينهسازي مصرف انرژي
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
بررسي و ارزيابي تاثير وضعيت انرژي هاي تجديدپذير و راهکارهايي جهت بهبود آن
(4 اسفند 1391)
کليد واژه

انرژي، صنعت و تکنولوژي، انرژي هاي فسيلي، سياستگذارن انرژي
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
اجراي استاندارد برچسب انرژي و تاثير آن بر کاهش تقاضاي برق و صرفه جويي انرژي
(4 اسفند 1391)
کليد واژه

انرژي مفيد، برچسب انرژي، صرفه جويي انرژي
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
افزايش ظرفيت توليد برق با توجيه فني و اقتصادي و طراحي يك نيروگاه زغال سنگ سوز
(4 اسفند 1391)
كليد واژه

ظرفيت توليد - زغال سنگ - محيط زيست - نيروگاه
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
آينده نگاري در حوزه ي انرژي و بررسي راهبردهاي مديريت انرژي کشور
(4 اسفند 1391)
مهرداد رحمتي، سيد کمال چهارسوقي

کليد واژه

ارزيابي استراتژي- برنامه ريزي سناريو- عدم قطعيت ها - مديريت انرژي.
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
بررسي اثرات هدفمندسازي يارانه حاملهاي انرژي بر اقتصاد ايران
(4 اسفند 1391)
رزا پيروز- سيدابوالقاسم مرتضوي- زورار پرمه

کليد واژه

افزايش قيمت- حاملهاي انرژي- رفاه- عوامل توليد- ماتريس حسابداري اجتماعي- نهادها.
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
تاثير توسعه مالي و رشد اقتصادي بر کارآيي انرژِي در کشورهاي عضو اوپک
(4 اسفند 1391)
کليد واژه

اوپک، توسعه مالي، رشد اقتصادي، کارآرايي انرژي، مدل رگرسيوني انتقال ملايم پانل
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
بررسي کشش تقاضاي حامل هاي انرژي در ايران : مطالعه موردي بخش خانگي
(4 اسفند 1391)
کليد واژه : تابع تقاضا، بخش خانگي، حامل هاي انرژي، سيستم تقاضاي تقريبا ايده آل، کشش تقاضا
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)

| 1 / 5 |

يکشنبه 17 آذر 1398
ورود اعضا
 
ورود اعضاء
نام کاربري:
کلمه عبور:
عضوبت و استفاده از خدمات سايت
مقالات لاتين بخش انگليسي

عضويت در کنسرسيوم

 


آمار بازديد سايت
آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 30 مرتبه نمایش این صفحه: 30 مرتبه
  بازدید کل سایت: 840 مرتبه نمایش کل سایت: 854 مرتبه