سنجش توان باد فراساحلي و بهرهگيري آن در فرايند انرژي تبديل پذيردر آبهاي ايران
(1393/1/5) - انرژي هاي تجديدپذير

بويه –توان موج و باد فراساحلي–انرژي تجديدپذير- توربين

1

0 از اين انرژي، ميتواند تمام نيازهاي انسانها را برآورده / خطوط آبي، منابع پايانناپذيرياز انرژي پاك و تجديدپذير هستند،كه تنهابكارگيري 002 نمايد.تا چند دهه گذشته، موضوع استفاده از انرژي فراساحلي، در حد يك نظريه و طرحهاي ابتدايي مطرح گرديده است، ليكن از اواخر دههي 90 ميلادي،سرمايهگذاريهاي وسيعي از سوي كشورهاي اروپايي و آمريكا در زمينهي بهرهبرداري از اين منابع صورت گرفته است.ايران از كشورهاي بزرگ و پهناور جهان است. اين وسعت و مرز آبي گسترده،باعث وابستگي شديد كشور به توليد انرژي و افزايش روزافزون مصرف سرانهي انرژي،نسبت به ساير كشورها شده است. استفادهنامتعارف از منابع هيدروكربني، باعث افزايش گازهاي گلخانهاي و آلودگي شديد زيست محيطي ميگردد، ليكن عليرغم دستيابي به مرزهاي گستردهي آبي و منابع انرژي فراساحلي در ايران،بررسيو مطالعات اندكي در اين زمينه صورت گرفته است. در اين مقاله ضمن بررسي روشهايمختلف اندازه گيري و سنجش نيروي باد و موج فراساحلي ومعرفي روشهاي استحصالآن، به كاربرد بهينه بر اساس ويژگي و شرايط خطوط آبي ايران ميپردازيم.
كلمات كليدي:
بويه –توان موج و باد فراساحلي–انرژي تجديدپذير- توربين


نويسندگان متعدد
شرکت مشاوران انرژي و اقتصاد شايگاناقتصاد اقتصاد انرژِي مديريت انرژي هاي تجديد پذير نفت و گاز
ایمیل: fsharbafian@energyseec.com
وب سایت: www.energyseec.com
1
يکشنبه 17 آذر 1398
ورود اعضا
 
ورود اعضاء
نام کاربري:
کلمه عبور:
عضوبت و استفاده از خدمات سايت
مقالات لاتين بخش انگليسي

عضويت در کنسرسيوم

 


آمار بازديد سايت
آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 122 مرتبه نمایش این صفحه: 123 مرتبه
  بازدید کل سایت: 1170 مرتبه نمایش کل سایت: 1189 مرتبه
نمايش تصادفي CD ها
گزارش چشم انداز جهاني 2011
کد کالا:
قیمت برای کاربران طلایی : 0 ریال
قیمت برای کاربران ویژه : 100000ریال
قیمت برای کاربران آزاد : 150000ریال
جزئیات بیشتر
اطلاعات زغال سنگ
کد کالا:
قیمت برای کاربران طلایی : 0 ریال
قیمت برای کاربران ویژه : 70000ریال
قیمت برای کاربران آزاد : 500000ریال
جزئیات بیشتر
بانک اطلاعاتي يونيدو - INDStat 4
کد کالا:
قیمت برای کاربران طلایی : 100000 ریال
قیمت برای کاربران ویژه : 300000ریال
قیمت برای کاربران آزاد : 500000ریال
جزئیات بیشتر
گزارش بازار زغال سنگ
کد کالا:
قیمت برای کاربران طلایی : 0 ریال
قیمت برای کاربران ویژه : 70000ریال
قیمت برای کاربران آزاد : 200000ریال
جزئیات بیشتر
قيمت هاي روزانه نفت خام
کد کالا:
قیمت برای کاربران طلایی : 0 ریال
قیمت برای کاربران ویژه : 80000ریال
قیمت برای کاربران آزاد : 160000ریال
جزئیات بیشتر
EBOOKS
Energy Ebooks - مجموعه شماره 1
کد کالا:
قیمت برای کاربران طلایی : 100000 ریال
قیمت برای کاربران ویژه : 100000ریال
قیمت برای کاربران آزاد : 100000ریال
جزئیات بیشتر
Energy Ebooks - مجموعه شماره 2
کد کالا:
قیمت برای کاربران طلایی : 100000 ریال
قیمت برای کاربران ویژه : 100000ریال
قیمت برای کاربران آزاد : 100000ریال
جزئیات بیشتر