اثرات بي ثباتي قيمت نفت بر توليد ناخالص داخلي در ايران
(1389/2/25) - فصل نامه اقتصاد انرژي

هدف اصلي اين مطالعه، بررسي تاثير بي ثباتي قيمت نفت بر توليد ناخالص داخلي در ايران بر اساس اطلاعات فصلي در دوره (1384:4- 1367:1) است. به اين منظور ابتدا شاخص بي ثباتي قيمت نفت از طريق مدل GARCH برآورد، سپس روابط متقابل متغيرهاي مدل با استفاده از روش خود رگرسيون برداري (VAR) بررسي و در ادامه رابطه بلندمدت بين متغيرها نيز با استفاده از روش هم انباشتگي جوهانسن - جوسيليوس استخراج شده است.
بر اساس توابع عکس العمل آني، تکانه قيمت نفت تاثير منفي بر توليد داشته و در کل دوره مورد بررسي آن را پايين تر از سطح دايمي خود قرار مي دهد. هم چنين با توجه به رابطه بلندمدت برآورد شده طي دوره زماني مورد مطالعه، متغيرهاي مخارج مصرفي بخش خصوصي، سرمايه گذاري و خالص صادرات، تاثير مثبت و معني داري بر توليد ناخالص داخلي داشته اند که اين نتايج با مباني نظري تحقيق سازگارند. مباني نظري، متغير مخارج کل بخش دولتي، برخلاف مباني نظري، تاثير منفي بر توليد ناخالص داخلي دارد ولي با توجه به پايين بودن کارايي بخش دولت در اقتصاد ايران و هم چنين تاثير منفي بي ثباتي قيمت نفت بر مخارج دولت، اين نتيجه قابل قبول است. در بلندمدت متغير قيمت نفت تاثير مثبت و بي ثباتي قيمت نفت تاثير منفي بر توليد ناخالص داخلي داشته اند. با توجه به وابستگي شديد اقتصاد کشور به نفت و درآمدهاي نفتي، نتايج مذکور قابل قبولي اند.

  
كليد واژه: ايران، بي ثباتي قيمت نفت، توليد ناخالص داخلي، هم انباشتگي جوهانسن - جوسيليوس، مدل GARCH، مدل VAR
1 : مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌ بهار 1388;; 6(20):1-31.
بهبودي داوود,متفكرآزاد محمدعلي,رضازاده علي

1

نويسندگان متعدد
شرکت مشاوران انرژي و اقتصاد شايگاناقتصاد اقتصاد انرژِي مديريت انرژي هاي تجديد پذير نفت و گاز
ایمیل: fsharbafian@energyseec.com
وب سایت: www.energyseec.com
1
دو شنبه 27 آبان 1398
ورود اعضا
 
ورود اعضاء
نام کاربري:
کلمه عبور:
عضوبت و استفاده از خدمات سايت
مقالات لاتين بخش انگليسي

عضويت در کنسرسيوم

 


آمار بازديد سايت
آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 65 مرتبه نمایش این صفحه: 100 مرتبه
  بازدید کل سایت: 396 مرتبه نمایش کل سایت: 442 مرتبه
نمايش تصادفي CD ها
بانک اطلاعاتي يونيدو - INDStat 4
کد کالا:
قیمت برای کاربران طلایی : 100000 ریال
قیمت برای کاربران ویژه : 300000ریال
قیمت برای کاربران آزاد : 500000ریال
جزئیات بیشتر
اطلاعات زغال سنگ
کد کالا:
قیمت برای کاربران طلایی : 0 ریال
قیمت برای کاربران ویژه : 70000ریال
قیمت برای کاربران آزاد : 500000ریال
جزئیات بیشتر
گزارش چشم انداز جهاني 2011
کد کالا:
قیمت برای کاربران طلایی : 0 ریال
قیمت برای کاربران ویژه : 100000ریال
قیمت برای کاربران آزاد : 150000ریال
جزئیات بیشتر
گزارش بازار زغال سنگ
کد کالا:
قیمت برای کاربران طلایی : 0 ریال
قیمت برای کاربران ویژه : 70000ریال
قیمت برای کاربران آزاد : 200000ریال
جزئیات بیشتر
قيمت هاي روزانه نفت خام
کد کالا:
قیمت برای کاربران طلایی : 0 ریال
قیمت برای کاربران ویژه : 80000ریال
قیمت برای کاربران آزاد : 160000ریال
جزئیات بیشتر
EBOOKS
Energy Ebooks - مجموعه شماره 2
کد کالا:
قیمت برای کاربران طلایی : 100000 ریال
قیمت برای کاربران ویژه : 100000ریال
قیمت برای کاربران آزاد : 100000ریال
جزئیات بیشتر
Energy Ebooks - مجموعه شماره 1
کد کالا:
قیمت برای کاربران طلایی : 100000 ریال
قیمت برای کاربران ویژه : 100000ریال
قیمت برای کاربران آزاد : 100000ریال
جزئیات بیشتر