جهت انتقال سريع به بخش دريافت کليه عنوان هاي اين بخش

   

اينجا کليک کنيد

 

 

 

کاهش مصرف انرژي در شهرسازي بر اساس راهبردهاي سيستم LEED-ND
(12 آذر 1393)
کليد واژه

کاهش مصرف انرژي، شهر، سيستم LEED ND ، سوخت هاي فسيلي
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
بررسي اثرات توليد انرژي الکتريکي خورشيدي در يک ساختمان اداري
(10 آذر 1393)
کليدواژه

اقليم، انرژي خورشيدي، ساختمان، فوتولتائيک، گاز گلخانه اي
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
مديريت مصرف انرژي الكتريكي در ساختمان براي اقليم خشك و بياباني (مطالعه موردي و تجربي در استان يزد)
(10 آذر 1393)
کليد واژه

انرژي الکتريکي، مديريت تقاضا، فرهنگ سازي، پيک مصرف برق، طراحي اقليمي
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
ساختمانهاي انرژي صفر، ضرورتي بر بهره وري انرژي و بکارگيري انرژي هاي تجديدپذير
(10 آذر 1393)
کليدواژه

انرژي صفر ZEB، انرژي تجديدپذير، بهره وري انرژي، اقليم
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
بررسي پتانسيل صرفه جويي حاصل از مصرف استندباي
(9 آذر 1393)
کليدواژه

مصرف استندباي، گازهاي گلخانه اي، توان راه اندازي، روش پايين به بالا، مطالعات ميداني
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
امكان سنجي فني اقتصادي استفاده از كولر گازي، كولر آبي يا استفاده تلفيقي بر اساس اقليم آب و هوايي (مطالعه نمونه در شهر قم)
(9 آذر 1393)
کليدواژه

کولر آبي پربازده، سرمايش تبخيري، صرفه جويي در مصرف انرژي، سايکرومتريک
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
An Investigation on U-Factor in External Wall for Energy Efficiency
(21 مهر 1393)
Keywords: External Wall, Thermal Resistance, Thermal Transmittance, Thermal Insulation, Energy Thrift
 
other (fsharbafian@energyseec.com)
مطالعه‌اي بر صرفه جويي انرژي در ساختمان هاي کشور با استفاده از رويکرد نظريه بازي ها
(20 مهر 1393)
کليد واژه : صرفه جويي انرژي ، بخش ساختمان، مسئله کارگزار کارفرما، نظريه بازي ها
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
مروري بر مدلسازي عددي و آناليز كاربرد مواد تغييرفازدهنده در ساختمان جهت كاهش مصرف انرژي
(5 فروردین 1393)
ياسر بخشوده نيا 1 ،عزيز باباپور 2، محمد بخشوده نيا 3
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
بهينه سازي مصرف انرژي در مسكن روستايي دور از شبكه برق
(5 فروردین 1393)
فرناز فراستي (;دانشجوي دكتري معماري اسلامي دانشگاه هنراصفهان )
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
اثير پنجره ها بر تهويه طبيعي در اقليم معتدل و مرطوب (نمونه موردي شهرستان رشت)
(5 فروردین 1393)
آزاده محمودي كهنه رود پشت1، مهدي آشوري

واژه هاي كليدي

تهويه طبيعي، اقليم معتدل و مرطوب، شهرستان رشت، پنجره هاي نما، جريان باد
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
بررسي و امكان سنجي اجراي جداره هاي سبز در ساختمان هاي اقليم معتدل كرانه ي جنوبي درياي خزر
(5 فروردین 1393)
كلمات كليدي: جداره سبز، كاهش مصرف انرژي، حفظ محيط زيست، اقليم معتدل خزري

 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
راهكارهاي عملي استفاده بهينه از انرژي خورشيدي در خانه هاي شمالي
(5 فروردین 1393)
طيبه مومن نژاد

كليد واژه ها:معماري پايدار، انرژي خورشيدي، اقليم معتدل و مرطوب، آينده نگري
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
اهش مصرف انرژي در ساختمان ها با سيستم غير فعال خورشيدي در راستاي كاهش مصرف انرژي
(5 فروردین 1393)
واژه هاي كليدي: مصرف انرژي، كلكتور خورشيدي، ضريب انتقال گرما، سپر گرمائي.محمد رضا عليجاني
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
انرژي نهفته و ميزان انتشار دي اکسيد کربن در ساختمان ها
(18 اردیبهشت 1392)
اولين همايش انرژي هاي نو و پاک  5 ارديبهشت 1392

سولماز سکوني رواسان*. 1، رقيه حضرتي

واژه هاي كليدي: انرژي، انرژي عملکردي، انرژي نهفته، مصالح ساختماني، ميزان انتشار گاز دي اکسيد کربن
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
صرفه جويي در مصرف انرژي با دستيابي به اصول طراحي پنجره هاي هوشمند در اقليم هاي چهار گانه ايران
(18 اردیبهشت 1392)
اولين همايش انرژي هاي نو و پاک  5 ارديبهشت 1392

سميرا حسينزاده فلاحي نژاد 1 ، سمانه روستائي 2 ، اطهر تاجيک 3

واژه هاي کليدي: پنجره هاي هوشمند، اقليم هاي چهارگانه ايران، تابش نور، ذخيره سازي انرژي، انتقال، ديد، شدت نور.
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
اهميت و لزوم استفاده از انرژي هاي نو در ساختمان هاي مسکوني استان کرمان و طراحي ساختمان سبز
(18 اردیبهشت 1392)
اولين همايش انرژي هاي نو و پاک 5 ارديبهشت 1392

آيدا رحيم پور* 1، مجتبي رحيمي

واژه هاي کليدي: انرژي بادي، انرژي خورشيدي، بحران انرژي، پيل سوختي، خانه سبز.
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
معماري و انرژي خورشيدي؛ بررسي نمونه هاي موردي از کاربرد انرژي خورشيدي در معماري منازل مسکوني
(18 اردیبهشت 1392)
اولين همايش انرژي هاي نو و پاک 5 ارديبهشت 1392

فرزانه هدفي سارا نجفي زارع

واژه هاي كليدي: انرژي خورشيدي، سيستم هاي خورشيدي، معماري، خانه
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
مطالعه روشهاي استفاده از انرژي خورشيدي در تهويه طبيعي ساختمان
(18 اردیبهشت 1392)
اولين همايش انرژي هاي نو و پاک 5 ارديبهشت 1392

محمد علي هزار

واژه هاي كليدي: تهويه طبيعي ، انرژي خورشيدي ،گرمايش ، دودكش خورشيدي
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
ساختمان، بادگير، انرژي پاک
(18 اردیبهشت 1392)
اولين همايش انرژي هاي نو و پاک 5 ارديبهشت 1392

امين صدري سوادجاني

واژه هاي کليدي: بادگير سنتي، اقليم، انرژي پاک و تجديد پذير، معماري پايدار
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)

| 1 / 3 |

سه شنبه 17 تير 1399
ورود اعضا
 
ورود اعضاء
نام کاربري:
کلمه عبور:
عضوبت و استفاده از خدمات سايت
عضويت در کنسرسيوم

 


آمار بازديد سايت
آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 30 مرتبه نمایش این صفحه: 30 مرتبه
  بازدید کل سایت: 1676 مرتبه نمایش کل سایت: 1702 مرتبه