اقتصاد انرژي 2: مدل سازي تقاضاي انرژي در بخش حمل و نقل - مثال‌هاي كاربردي، كار با Eviews و موضوعات پيشنهادي براي پايان‌نامه
(1391/7/24) - کتاب، اقتصادي انرژي

اين كتاب، اهميت بخش حمل و نقل در تقاضاي انرژي و خصوصاً نفت و شيوه‌هاي مختلف مدل سازي تقاضا در اين بخش و مدل سازي موضوعات ديگر مانند اثر نفوذ پذيري تکنولوژي جديد، اثرات بازگشتي، سوخت‌هاي رقيب، راندمان و کارايي خودروها بر مصرف سوخت، مدل‌هاي بزرگ حمل و نقل در آژانس بين المللي انرژي، اداره اطلاعات انرژي آمريکا و سازمان کشورهاي صادرکننده نفت را در بر دارد. نمونه‌هاي کاربردي از مدل سازي به همراه نحوه کار با نرم افزار Eviews ، ارائه و موضوعاتي کاربردي براي پايان‌نامه‌هاي دانشگاهي، پيشنهاد شده است.

اين کتاب براي دانشجويان اقتصاد و اقتصاد انرژي توصيه مي‌گردد.

1

فهرست فصول کتاب:
فصل اول: اهميت بخش حمل و نقل در بازار انرژي         
فصل دوم: سطوح مدل سازي در بخش حمل و نقل.          
فصل سوم: بخش حمل و نقل در مدل‌هاي بزرگ مقياس          
فصل چهارم: متغيرها و شاخص ها در مدل سازي تقاضاي انرژي در بخش حمل و نقل         
فصل پنجم: مدل‌هاي موضوعي در بخش حمل و نقل         
فصل ششم: مدل سازي تجربي و کار با نرم افزار Eviews          
فصل هفتم: موضوعات تحقيقاتي براي پايان نامه‌هاي درسي         
واژه‌هاي تخصصي و کلمات اختصاري  مورد استفاده در کتاب
فهرست منابع و ماخذ

 

دکتر محمد مزرعتي

ایمیل: mo_mazraati@yahoo.com
وب سایت:
1
پنجشنبه 12 تير 1399
ورود اعضا
 
ورود اعضاء
نام کاربري:
کلمه عبور:
عضوبت و استفاده از خدمات سايت
عضويت در کنسرسيوم

 


آمار بازديد سايت
آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 27 مرتبه نمایش این صفحه: 27 مرتبه
  بازدید کل سایت: 1202 مرتبه نمایش کل سایت: 1211 مرتبه