بررسي فناوري هاي توليد برق از گازهاي لندفيل
(12 آذر 1393)
کليدواژه

پيل هاي سوختي، توليد برق، گازهاي لندفيل، مواد زائد به انرژي
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
فرضيه مزيت دوسويه در مالياتهاي سبز (راهکاري نوين جهت مديريت مصرف انرژي و کاهش آلايندگي صنعت)
(10 آذر 1393)
کليد واژه

رفاه اجتماعي، فرضيه مزيت دوسويه، ماليات سبز، ماليات انرژي
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
اثرات زيست محيطي مصرف انرژي و رشد اقتصادي در کشورهاي عضو بريکس با رويکرد داده هاي تابلويي
(10 آذر 1393)
کليدواژه

رشد اقتصادي، مصرف انرژي، محيط زيست، داده هاي تابلويي گاز CO2
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
ارائه چارچوبي به منظور آينده پژوهي زيست توده
(10 آذر 1393)
کليدواژه

آينده پژوهي، انرژي هاي نو، زيست توده، زيست سوخت
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
ارزيابي منابع انرژي زيست توده ايران با هدف توليد هيدروژن
(10 آذر 1393)
کليدواژه

پسماند، زيست توده، انرژي
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
بررسي رابطه بين رشد اقتصادي، مصرف انرژي و انتشار دي اکسيد کربن در کشورهاي عضو OECD
(10 آذر 1393)
کليدواژه

انتشار دي اکسيد کربن، رشد اقتصادي، مصرف انرژي، سيستم معادلات همزمان
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
شبيه‌سازي فرآيند گازي‌سازي زيست‌توده‌ي جلبک‌ها با استفاده از نرم‌افزار ASPEN PLUS
(9 آذر 1393)
کليدواژه

زيست توده جلبک، فرآيند گازي سازي، گاز سنتز، نرم افزار ASPEN PLUS،
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
بررسي فرايندي احياء مستقيم آهن ، با تاكيد بر كاهش مصرف انرژي و كاهش انتشار كربن دي اكسيد
(9 آذر 1393)
کليدواژه

انرژي، احياء مستقيم، انتشار کربن دي اکسيد، گازهاي خروجي، کوره تنوره اي
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
برآورد هزينه‌‌هاي خارجي ناشي از انتشار گازهاي گلخانه‌اي در کلان‌شهر تهران
(8 آذر 1393)
کليدواژه

هزينه هاي خارجي، گازهاي گلخانه اي، سوخت فسيلي، کلان شهر تهران
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
عوامل موثر بر انتشار آلاينده هاي زيست محيطي و راهبرد سياستي براي کشور ايران
(28 آبان 1393)
کليدواژه

انتشار گازهاي گلخانه اي، تغييرات آب و هوايي، شدت انرژي، محني زيست محيطي کوزنتس
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
کاربرد مدل LCA4AFR براي تعيين تاثير کارايي انرژي بر ردپاي بوم شناختي
(21 مهر 1393)
کليد واژه : ردپاي بوم شناختي - مدل LCA4AFR - کارايي انرژي - کارخانه سيمان - محيط زيست
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
بام سبز به عنوان رويكرد پايدار در كاهش مصرف انرژي
(5 فروردین 1393)
كلمات كليدي: توسعه پايدار - بام سبز - انرژي- تهران
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
شبيه سازي عددي عملكرد گرمايشي يك ساختمان مجهز به هواكش خورشيدي و ديوار ترومبي در مناطق آفتابي (منطقه مورد مطالعه يزد)
(5 فروردین 1393)
کلمات کليدي: ميزان تابش ، گردش ھوا ، ذخيره انرژي ، انرژي خورشيدي
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
بررسي ضرورت استفاده از انرژي زيست توده در راستاي توسعه پايدار
(5 فروردین 1393)
كلمات كليدي: زيست توده، بيوگاز، اثرات گلخانهاي، استحصال انرژي
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
بررسي و ارزيابي روش هاي توليد انرژي از فاضلاب با نگرش بر توسعه پايدار
(5 فروردین 1393)
كلمات كليدي:

بازيابي انرژي-لجن فاضلاب- تصفيه خانه فاضلاب- توسعه پايدار
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
بررسي و اولويت بندي فناور يهاي مختلف توليد انرژي از منابع زيست توده
(5 فروردین 1393)
كليدواژه ها: زيست توده، انرژي، محيط زيست، فناوري، بازيافت
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
روش هاي زيرزميني ذخيره انرژي حرارتي
(5 فروردین 1393)
واژه هاي كليدي: ذخيره گر انرژي در زيرزمين، ذخيره گر حلقه باز، ذخير هگر حلقه بسته، ذخير هگر در مغار، چاه با سطح

ايستابي، آبخوان
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
شبيه سازي سيستمهاي بهبوديافته زمين گرمايي فوق بحراني با آب و دي اكسيد كربن
(5 فروردین 1393)
واژه هاي كليدي: سيستم بهبود يافته زمين گرمايي، فوق بحراني، شبيه سازي، دي اكسيد كربن
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
تحليل اقليم معماري و آسايش اقليمي كلاردشت با استفاده از مدل هاي زيست اقليمي
(5 فروردین 1393)
آزاده محمودي كهنه رود پشت 1، مريم جعفر صالحي

مفاهيم كليدي:. كلاردشت، آسايش اقليمي، معماري، مدل گيوني، مدل اولگي، مدل ماهاني
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
شبيه سازي فرآيند توليد بيوبوتانول از مواد ليگنوسلولزي و برآورد اقتصادي آن بوسيله ي نرم افزار SuperPro Designer
(5 فروردین 1393)
سرمايه گذاري اوليه، سود خالص ،SuperPro Designer ، واژه هاي كليدي: بوتانول، مواد ليگنوسلولزي، علوفه ذرت

علي صفري 1، احسان فريدوني 2، كيخسرو كريمي 3، اكرم زماني
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
پنجشنبه 12 تير 1399
ورود اعضا
 
ورود اعضاء
نام کاربري:
کلمه عبور:
عضوبت و استفاده از خدمات سايت
عضويت در کنسرسيوم

 


آمار بازديد سايت
آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 20 مرتبه نمایش این صفحه: 20 مرتبه
  بازدید کل سایت: 1272 مرتبه نمایش کل سایت: 1281 مرتبه