جهت انتقال سريع به بخش دريافت کليه عنوان هاي اين بخش

   

اينجا کليک کنيد

 

 

 

بررسي فناوري هاي توليد برق از گازهاي لندفيل
(12 آذر 1393)
کليدواژه

پيل هاي سوختي، توليد برق، گازهاي لندفيل، مواد زائد به انرژي
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
فرضيه مزيت دوسويه در مالياتهاي سبز (راهکاري نوين جهت مديريت مصرف انرژي و کاهش آلايندگي صنعت)
(10 آذر 1393)
کليد واژه

رفاه اجتماعي، فرضيه مزيت دوسويه، ماليات سبز، ماليات انرژي
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
اثرات زيست محيطي مصرف انرژي و رشد اقتصادي در کشورهاي عضو بريکس با رويکرد داده هاي تابلويي
(10 آذر 1393)
کليدواژه

رشد اقتصادي، مصرف انرژي، محيط زيست، داده هاي تابلويي گاز CO2
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
ارائه چارچوبي به منظور آينده پژوهي زيست توده
(10 آذر 1393)
کليدواژه

آينده پژوهي، انرژي هاي نو، زيست توده، زيست سوخت
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
ارزيابي منابع انرژي زيست توده ايران با هدف توليد هيدروژن
(10 آذر 1393)
کليدواژه

پسماند، زيست توده، انرژي
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
بررسي رابطه بين رشد اقتصادي، مصرف انرژي و انتشار دي اکسيد کربن در کشورهاي عضو OECD
(10 آذر 1393)
کليدواژه

انتشار دي اکسيد کربن، رشد اقتصادي، مصرف انرژي، سيستم معادلات همزمان
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
شبيه‌سازي فرآيند گازي‌سازي زيست‌توده‌ي جلبک‌ها با استفاده از نرم‌افزار ASPEN PLUS
(9 آذر 1393)
کليدواژه

زيست توده جلبک، فرآيند گازي سازي، گاز سنتز، نرم افزار ASPEN PLUS،
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
بررسي فرايندي احياء مستقيم آهن ، با تاكيد بر كاهش مصرف انرژي و كاهش انتشار كربن دي اكسيد
(9 آذر 1393)
کليدواژه

انرژي، احياء مستقيم، انتشار کربن دي اکسيد، گازهاي خروجي، کوره تنوره اي
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
برآورد هزينه‌‌هاي خارجي ناشي از انتشار گازهاي گلخانه‌اي در کلان‌شهر تهران
(8 آذر 1393)
کليدواژه

هزينه هاي خارجي، گازهاي گلخانه اي، سوخت فسيلي، کلان شهر تهران
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
عوامل موثر بر انتشار آلاينده هاي زيست محيطي و راهبرد سياستي براي کشور ايران
(28 آبان 1393)
کليدواژه

انتشار گازهاي گلخانه اي، تغييرات آب و هوايي، شدت انرژي، محني زيست محيطي کوزنتس
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
کاربرد مدل LCA4AFR براي تعيين تاثير کارايي انرژي بر ردپاي بوم شناختي
(21 مهر 1393)
کليد واژه : ردپاي بوم شناختي - مدل LCA4AFR - کارايي انرژي - کارخانه سيمان - محيط زيست
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
بام سبز به عنوان رويكرد پايدار در كاهش مصرف انرژي
(5 فروردین 1393)
كلمات كليدي: توسعه پايدار - بام سبز - انرژي- تهران
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
شبيه سازي عددي عملكرد گرمايشي يك ساختمان مجهز به هواكش خورشيدي و ديوار ترومبي در مناطق آفتابي (منطقه مورد مطالعه يزد)
(5 فروردین 1393)
کلمات کليدي: ميزان تابش ، گردش ھوا ، ذخيره انرژي ، انرژي خورشيدي
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
بررسي ضرورت استفاده از انرژي زيست توده در راستاي توسعه پايدار
(5 فروردین 1393)
كلمات كليدي: زيست توده، بيوگاز، اثرات گلخانهاي، استحصال انرژي
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
بررسي و ارزيابي روش هاي توليد انرژي از فاضلاب با نگرش بر توسعه پايدار
(5 فروردین 1393)
كلمات كليدي:

بازيابي انرژي-لجن فاضلاب- تصفيه خانه فاضلاب- توسعه پايدار
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
بررسي و اولويت بندي فناور يهاي مختلف توليد انرژي از منابع زيست توده
(5 فروردین 1393)
كليدواژه ها: زيست توده، انرژي، محيط زيست، فناوري، بازيافت
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
روش هاي زيرزميني ذخيره انرژي حرارتي
(5 فروردین 1393)
واژه هاي كليدي: ذخيره گر انرژي در زيرزمين، ذخيره گر حلقه باز، ذخير هگر حلقه بسته، ذخير هگر در مغار، چاه با سطح

ايستابي، آبخوان
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
شبيه سازي سيستمهاي بهبوديافته زمين گرمايي فوق بحراني با آب و دي اكسيد كربن
(5 فروردین 1393)
واژه هاي كليدي: سيستم بهبود يافته زمين گرمايي، فوق بحراني، شبيه سازي، دي اكسيد كربن
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
تحليل اقليم معماري و آسايش اقليمي كلاردشت با استفاده از مدل هاي زيست اقليمي
(5 فروردین 1393)
آزاده محمودي كهنه رود پشت 1، مريم جعفر صالحي

مفاهيم كليدي:. كلاردشت، آسايش اقليمي، معماري، مدل گيوني، مدل اولگي، مدل ماهاني
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
شبيه سازي فرآيند توليد بيوبوتانول از مواد ليگنوسلولزي و برآورد اقتصادي آن بوسيله ي نرم افزار SuperPro Designer
(5 فروردین 1393)
سرمايه گذاري اوليه، سود خالص ،SuperPro Designer ، واژه هاي كليدي: بوتانول، مواد ليگنوسلولزي، علوفه ذرت

علي صفري 1، احسان فريدوني 2، كيخسرو كريمي 3، اكرم زماني
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
يکشنبه 17 آذر 1398
ورود اعضا
 
ورود اعضاء
نام کاربري:
کلمه عبور:
عضوبت و استفاده از خدمات سايت
مقالات لاتين بخش انگليسي

عضويت در کنسرسيوم

 


آمار بازديد سايت
آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 3 مرتبه نمایش این صفحه: 3 مرتبه
  بازدید کل سایت: 229 مرتبه نمایش کل سایت: 230 مرتبه