جهت انتقال سريع به بخش دريافت کليه عنوان هاي اين بخش

   

اينجا کليک کنيد

 

 

 

سهم مصرف يارانه هاي انرژي در بخش هاي مختلف
(15 آذر 1392)
مهر ماه 89
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
تحليل تعادل عمومي محاسبه پذير اثر اصلاح يارانه حاملهاي انرژي بر تورم و توليد ناخالص داخلي
(15 آذر 1392)
حسيني نسب،سيد ابراهيم - حاضري نبري،هاتف

اقتصاد » پژوهش هاي رشد و توسعه اقتصادي » تابستان 1391- شماره 7

واژگان کليدي: مدل تعادل عمومي محاسبه پذير، اصلاح يارانه، قيمت حامل هاي انرژي، توليد کل، تورم
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
بررسي يارانه انرژي و آثار افزايش قيمت حاملهاي انرژي بر سطوح قيمتها در ايران
(15 آذر 1392)
زورار پرمه

فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني، شماره ٣;٤; ، بهار ١;٤;٧; ،١;٣;٨;٤;

يارانه حامل هاي انرژي / ماتريس حسابداري اجتماعي / شاخص قيمت ها / هزينه زندگي خانوارها
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
تدوين استراتژي مديريت توزيع يارانه هاي انرژي در صنايع بشدت انرژي بر
(15 آذر 1392)
هومن فرزانه - اميد شاكري- مهرنوش دشتي - محمد قانع

هفتمينه همايش ملي انرژي - دي 1388
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
مدلسازي توابع رفاه اجتماعي (مطالعه موردي: توزيع يارانه انرژي)
(15 آذر 1392)
احمد عاملي

نشريه: اقتصاد » تحقيقات مدل سازي اقتصادي » بهار 1390 - شماره 3
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
اثر حذف يارانه هاي انرژي بر رشد اقتصادي کشور ايران
(14 آذر 1392)
رحمان خوش اخلاق: استاد دانشگاه اصفهان و دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر

سيد محسن خليفه سلطاني: رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر

زهرا پاکدل: دانشجوي کارشناس ارشد رشته توسعه اقتصادي و برنامه ريزي دانشگاه آزاداسلامي واحد خميني شهر

 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
گزارش هدفمندكردن يارانه ها
(14 آذر 1392)
مروري بر گزارشات كميسيون انرژي، نفت و محيط زيست از سال 1389 تا سال 1391

و ارائه راهكارها

كميسيون انرژي، نفت و محيط زيست اتاق بازرگاني ايران

91/11/05
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
چهار شنبه 29 آبان 1398
ورود اعضا
 
ورود اعضاء
نام کاربري:
کلمه عبور:
عضوبت و استفاده از خدمات سايت
مقالات لاتين بخش انگليسي

عضويت در کنسرسيوم

 


آمار بازديد سايت
آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 10 مرتبه نمایش این صفحه: 10 مرتبه
  بازدید کل سایت: 874 مرتبه نمایش کل سایت: 901 مرتبه