کتابچه هاي اطلاعات انرژي ايران - دريافت آزاد


کاربران گرامي ميتوانند در اين قسمت کتابجه هاي آماري انرژي مربوط به ايران را دريافت نمايند

 

ترازنامه انرژي چيست

ترازنامه انرژي سال 1392 - تحولات بخش انرژي کشور و بخش جهاني انرژي - ( فرمت اكسل)
ترازنامه انرژي سال 1392 - تحولات بخش انرژي کشور و بخش جهاني انرژي - ( فرمت اكسل)
تعداد دانلود: 942 دفعه
تعداد نمایش: 997 دفعه
سايز فایل: 1,604.89 کیلوبایت
دریافت فایل
آخرین بروزرسانی: 1395/02/13
ترازنامه انرژي سال 1392 - تحولات بخش انرژي کشور و بخش جهاني انرژي - ( فرمت اكسل)
ترازنامه انرژي سال 1392 - تحولات بخش انرژي کشور و بخش جهاني انرژي
ترازنامه انرژي سال 1392 - تحولات بخش انرژي کشور و بخش جهاني انرژي
تعداد دانلود: 362 دفعه
تعداد نمایش: 608 دفعه
سايز فایل: 12,640.23 کیلوبایت
دریافت فایل
آخرین بروزرسانی: 1395/02/13
ترازنامه انرژي سال 1392 - تحولات بخش انرژي کشور و بخش جهاني انرژي
ترازنامه سال 1391 - تحولات بخش انرژي کشور و بخش جهاني انرژي
ترازنامه سال 1391 - تحولات بخش انرژي کشور و بخش جهاني انرژي
تعداد دانلود: 673 دفعه
تعداد نمایش: 877 دفعه
سايز فایل: 4,237.91 کیلوبایت
دریافت فایل
آخرین بروزرسانی: 1393/05/18
ترازنامه سال 1391 - تحولات بخش انرژي کشور و بخش جهاني انرژي
ترازنامه سال 1391 - تحولات بخش انرژي کشور و بخش جهاني انرژي - ( فرمت اكسل)
ترازنامه سال 1391 - تحولات بخش انرژي کشور و بخش جهاني انرژي - ( فرمت اكسل)
تعداد دانلود: 905 دفعه
تعداد نمایش: 1287 دفعه
سايز فایل: 1,338.40 کیلوبایت
دریافت فایل
آخرین بروزرسانی: 1393/05/17
ترازنامه سال 1391 - تحولات بخش انرژي کشور و بخش جهاني انرژي - ( فرمت اكسل)
ترازنامه سال 1390 - تحولات بخش انرژي کشور و بخش جهاني انرژي - ( فرمت اكسل)
ترازنامه سال 1390 - تحولات بخش انرژي کشور و بخش جهاني انرژي - ( فرمت اكسل)
تعداد دانلود: 1253 دفعه
تعداد نمایش: 1587 دفعه
سايز فایل: 1,283.34 کیلوبایت
دریافت فایل
آخرین بروزرسانی: 1392/04/07
ترازنامه سال 1390 - تحولات بخش انرژي کشور و بخش جهاني انرژي - ( فرمت اكسل)
ترازنامه سال 1390- تحولات بخش انرژي کشور و بخش جهاني انرژي
ترازنامه سال 1390- تحولات بخش انرژي کشور و بخش جهاني انرژي
تعداد دانلود: 892 دفعه
تعداد نمایش: 1177 دفعه
سايز فایل: 4,969.39 کیلوبایت
دریافت فایل
آخرین بروزرسانی: 1392/04/07
ترازنامه سال 1390 فرمت PDF
سري هاي زماني مختلف از ايران
سري هاي زماني مختلف از ايران
تعداد دانلود: 1353 دفعه
تعداد نمایش: 2024 دفعه
سايز فایل: 38.37 کیلوبایت
دریافت فایل
آخرین بروزرسانی: 1391/04/27
شامل دو فايل فايل اول شامل سري هاي زماني مختلف از سال 1960 تا 2005 فايل دوم اطلاعات دي اکسيد کرين Co2 از سال 1960 تا 2008
ترازنامه سال 1389 - تحولات بخش انرژي کشور و بخش جهاني انرژي - ( فرمت اكسل)
ترازنامه سال 1389 - تحولات بخش انرژي کشور و بخش جهاني انرژي - ( فرمت اكسل)
تعداد دانلود: 1674 دفعه
تعداد نمایش: 2036 دفعه
سايز فایل: 1,028.99 کیلوبایت
دریافت فایل
آخرین بروزرسانی: 1391/03/15
بخش اول: ترازنامه و روند شاخص هاي عمده اقتصادي انرژي بخش دوم: نفت بخش سوم: گاز طبيعي بخش چهارم : برق بخش پنجم : زغالسنگ بخش ششم: انرژي هاي تجديدپذير بخش هفتم: انرژي هسته اي بخش هشتم: انرژي و محيط زيست بخش نهم: بهينه سازي عرضه و تقاضاي انرژي بخش دهم : تحولات جهاني بخش انرژي
ترازنامه سال 1389 - تحولات بخش انرژي کشور و بخش جهاني انرژي
ترازنامه سال 1389 - تحولات بخش انرژي کشور و بخش جهاني انرژي
تعداد دانلود: 1066 دفعه
تعداد نمایش: 1335 دفعه
سايز فایل: 5,410.09 کیلوبایت
دریافت فایل
آخرین بروزرسانی: 1391/03/15
بخش اول: ترازنامه و روند شاخص هاي عمده اقتصادي انرژي بخش دوم: نفت بخش سوم: گاز طبيعي بخش چهارم : برق بخش پنجم : زغالسنگ بخش ششم: انرژي هاي تجديدپذير بخش هفتم: انرژي هسته اي بخش هشتم: انرژي و محيط زيست بخش نهم: بهينه سازي عرضه و تقاضاي انرژي بخش دهم : تحولات جهاني بخش انرژي
ترازنامه سال 1388 - تحولات بخش انرژي کشور و بخش جهاني انرژي - ( فرمت اكسل)
ترازنامه سال 1388 - تحولات بخش انرژي کشور و بخش جهاني انرژي - ( فرمت اكسل)
تعداد دانلود: 1321 دفعه
تعداد نمایش: 2389 دفعه
سايز فایل: 748.89 کیلوبایت
دریافت فایل
آخرین بروزرسانی: 1390/06/10
بخش اول: ترازنامه و روند شاخص هاي عمده اقتصادي انرژي بخش دوم: نفت بخش سوم: گاز طبيعي بخش چهارم : برق بخش پنجم : زغالسنگ بخش ششم: انرژي هاي تجديدپذير بخش هفتم: انرژي هسته اي بخش هشتم: انرژي و محيط زيست بخش نهم: بهينه سازي عرضه و تقاضاي انرژي بخش دهم : تحولات جهاني بخش انرژي
ترازنامه سال 1388 - تحولات بخش انرژي کشور و بخش جهاني انرژي
ترازنامه سال 1388 - تحولات بخش انرژي کشور و بخش جهاني انرژي
تعداد دانلود: 1280 دفعه
تعداد نمایش: 1950 دفعه
سايز فایل: 4,940.80 کیلوبایت
دریافت فایل
آخرین بروزرسانی: 1391/03/15
بخش اول: ترازنامه و روند شاخص هاي عمده اقتصادي انرژي بخش دوم: نفت بخش سوم: گاز طبيعي بخش چهارم : برق بخش پنجم : زغالسنگ بخش ششم: انرژي هاي تجديدپذير بخش هفتم: انرژي هسته اي بخش هشتم: انرژي و محيط زيست بخش نهم: بهينه سازي عرضه و تقاضاي انرژي بخش دهم : تحولات جهاني بخش انرژي
سري زماني تراز انرژي ايران  سال 88- 1346
سري زماني تراز انرژي ايران سال 88- 1346
تعداد دانلود: 1618 دفعه
تعداد نمایش: 2472 دفعه
سايز فایل: 186.61 کیلوبایت
دریافت فایل
آخرین بروزرسانی: 1390/03/10
- تراز انرژي سال 88- 1346 كل كشور - روند شاخصهاي عمده اقتصاد انرژي - عرضه كل انرژي اوليه و كل مصرف نهايي - كل مصرف نهايي به تفكيك بخشها - مصرف انرژي بخشهاي مختلف به تفكيك حاملهاي انرژي - سهم انواع حامل هاي انرژي در عرضه انرژي اوليه - سهم مصرف كنندگان نهايي در كل مصرف حامل‌هاي انرژي - سهم بخش ها در كل مصرف نهايي - سهم حامل هاي مختلف انرژي در تأمين انرژي بخش ها - رشد سالانه شاخصهاي عمده اقتصاد انرژي - رشد سالانه عرضه انرژي اوليه و بخش تبديلات به تفكيك اجزاء - رشد سالانه مصرف نهايي حامل هاي انرژي در بخش هاي مختلف - رشد سالانه مصرف انرژي در بخش هاي مختلف
ترازنامه انرژي ايران در سال 1387 (سري هاي زماني در فايل اکسل )
ترازنامه انرژي ايران در سال 1387 (سري هاي زماني در فايل اکسل )
تعداد دانلود: 1543 دفعه
تعداد نمایش: 2498 دفعه
سايز فایل: 523.77 کیلوبایت
دریافت فایل
آخرین بروزرسانی: 1389/04/18

کتاب ترازنامه انرژي ايران در سال 1387 بخش جهاني
کتاب ترازنامه انرژي ايران در سال 1387 بخش جهاني
تعداد دانلود: 957 دفعه
تعداد نمایش: 1243 دفعه
سايز فایل: 1,808.53 کیلوبایت
دریافت فایل
آخرین بروزرسانی: 1389/04/18

کتاب ترازنامه انرژي ايران در سال 1387 بخش ايران
کتاب ترازنامه انرژي ايران در سال 1387 بخش ايران
تعداد دانلود: 1305 دفعه
تعداد نمایش: 1384 دفعه
سايز فایل: 5,162.12 کیلوبایت
دریافت فایل
آخرین بروزرسانی: 1389/04/18

ترازنامه انرژي (سري هاي زماني در فايل اکسل تا 1386)
ترازنامه انرژي (سري هاي زماني در فايل اکسل تا 1386)
تعداد دانلود: 1375 دفعه
تعداد نمایش: 2263 دفعه
سايز فایل: 472.91 کیلوبایت
دریافت فایل
آخرین بروزرسانی: 1391/06/19
ترازنامه انرژي توسط دفتر برنامه ريزي کلان برق و انرژي وزارت نيرو انتشار مي يابد. شما ميتوانيد کليه اطلاعات توليد ، مصرف، صادرات، واردات، قيمت هاي انرژي رادر اين کتابجه دريافت نماييد
کتاب ترازنامه انرژي ايران در سال 1386
کتاب ترازنامه انرژي ايران در سال 1386
تعداد دانلود: 1223 دفعه
تعداد نمایش: 1515 دفعه
سايز فایل: 3,916.97 کیلوبایت
دریافت فایل
آخرین بروزرسانی: 1388/12/24
ترازنامه انرژي توسط دفتر برنامه ريزي کلان برق و انرژي وزارت نيرو انتشار مي يابد. شما ميتوانيد کليه اطلاعات توليد ، مصرف، صادرات، واردات، قيمت هاي انرژي رادر اين کتابجه دريافت نماييد
چهار شنبه 03 بهمن 1397
ورود اعضا
 
ورود اعضاء
نام کاربري:
کلمه عبور:
عضوبت و استفاده از خدمات سايت
مقالات لاتين بخش انگليسي

عضويت در کنسرسيوم

 


آمار بازديد سايت
آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 1 مرتبه نمایش این صفحه: 1 مرتبه
  بازدید کل سایت: 19 مرتبه نمایش کل سایت: 19 مرتبه