کتابچه هاي اطلاعات انرژي ايران - دريافت آزاد


کاربران گرامي ميتوانند در اين قسمت کتابجه هاي آماري انرژي مربوط به ايران را دريافت نمايند

 

ترازنامه انرژي چيست

ترازنامه انرژي سال 1392 - تحولات بخش انرژي کشور و بخش جهاني انرژي - ( فرمت اكسل)
ترازنامه انرژي سال 1392 - تحولات بخش انرژي کشور و بخش جهاني انرژي - ( فرمت اكسل)
تعداد دانلود: 912 دفعه
تعداد نمایش: 955 دفعه
سايز فایل: 1,604.89 کیلوبایت
دریافت فایل
آخرین بروزرسانی: 1395/02/13
ترازنامه انرژي سال 1392 - تحولات بخش انرژي کشور و بخش جهاني انرژي - ( فرمت اكسل)
ترازنامه انرژي سال 1392 - تحولات بخش انرژي کشور و بخش جهاني انرژي
ترازنامه انرژي سال 1392 - تحولات بخش انرژي کشور و بخش جهاني انرژي
تعداد دانلود: 357 دفعه
تعداد نمایش: 589 دفعه
سايز فایل: 12,640.23 کیلوبایت
دریافت فایل
آخرین بروزرسانی: 1395/02/13
ترازنامه انرژي سال 1392 - تحولات بخش انرژي کشور و بخش جهاني انرژي
ترازنامه سال 1391 - تحولات بخش انرژي کشور و بخش جهاني انرژي
ترازنامه سال 1391 - تحولات بخش انرژي کشور و بخش جهاني انرژي
تعداد دانلود: 670 دفعه
تعداد نمایش: 867 دفعه
سايز فایل: 4,237.91 کیلوبایت
دریافت فایل
آخرین بروزرسانی: 1393/05/18
ترازنامه سال 1391 - تحولات بخش انرژي کشور و بخش جهاني انرژي
ترازنامه سال 1391 - تحولات بخش انرژي کشور و بخش جهاني انرژي - ( فرمت اكسل)
ترازنامه سال 1391 - تحولات بخش انرژي کشور و بخش جهاني انرژي - ( فرمت اكسل)
تعداد دانلود: 895 دفعه
تعداد نمایش: 1271 دفعه
سايز فایل: 1,338.40 کیلوبایت
دریافت فایل
آخرین بروزرسانی: 1393/05/17
ترازنامه سال 1391 - تحولات بخش انرژي کشور و بخش جهاني انرژي - ( فرمت اكسل)
ترازنامه سال 1390 - تحولات بخش انرژي کشور و بخش جهاني انرژي - ( فرمت اكسل)
ترازنامه سال 1390 - تحولات بخش انرژي کشور و بخش جهاني انرژي - ( فرمت اكسل)
تعداد دانلود: 1244 دفعه
تعداد نمایش: 1576 دفعه
سايز فایل: 1,283.34 کیلوبایت
دریافت فایل
آخرین بروزرسانی: 1392/04/07
ترازنامه سال 1390 - تحولات بخش انرژي کشور و بخش جهاني انرژي - ( فرمت اكسل)
ترازنامه سال 1390- تحولات بخش انرژي کشور و بخش جهاني انرژي
ترازنامه سال 1390- تحولات بخش انرژي کشور و بخش جهاني انرژي
تعداد دانلود: 883 دفعه
تعداد نمایش: 1170 دفعه
سايز فایل: 4,969.39 کیلوبایت
دریافت فایل
آخرین بروزرسانی: 1392/04/07
ترازنامه سال 1390 فرمت PDF
سري هاي زماني مختلف از ايران
سري هاي زماني مختلف از ايران
تعداد دانلود: 1346 دفعه
تعداد نمایش: 2012 دفعه
سايز فایل: 38.37 کیلوبایت
دریافت فایل
آخرین بروزرسانی: 1391/04/27
شامل دو فايل فايل اول شامل سري هاي زماني مختلف از سال 1960 تا 2005 فايل دوم اطلاعات دي اکسيد کرين Co2 از سال 1960 تا 2008
ترازنامه سال 1389 - تحولات بخش انرژي کشور و بخش جهاني انرژي - ( فرمت اكسل)
ترازنامه سال 1389 - تحولات بخش انرژي کشور و بخش جهاني انرژي - ( فرمت اكسل)
تعداد دانلود: 1664 دفعه
تعداد نمایش: 2022 دفعه
سايز فایل: 1,028.99 کیلوبایت
دریافت فایل
آخرین بروزرسانی: 1391/03/15
بخش اول: ترازنامه و روند شاخص هاي عمده اقتصادي انرژي بخش دوم: نفت بخش سوم: گاز طبيعي بخش چهارم : برق بخش پنجم : زغالسنگ بخش ششم: انرژي هاي تجديدپذير بخش هفتم: انرژي هسته اي بخش هشتم: انرژي و محيط زيست بخش نهم: بهينه سازي عرضه و تقاضاي انرژي بخش دهم : تحولات جهاني بخش انرژي
ترازنامه سال 1389 - تحولات بخش انرژي کشور و بخش جهاني انرژي
ترازنامه سال 1389 - تحولات بخش انرژي کشور و بخش جهاني انرژي
تعداد دانلود: 1059 دفعه
تعداد نمایش: 1324 دفعه
سايز فایل: 5,410.09 کیلوبایت
دریافت فایل
آخرین بروزرسانی: 1391/03/15
بخش اول: ترازنامه و روند شاخص هاي عمده اقتصادي انرژي بخش دوم: نفت بخش سوم: گاز طبيعي بخش چهارم : برق بخش پنجم : زغالسنگ بخش ششم: انرژي هاي تجديدپذير بخش هفتم: انرژي هسته اي بخش هشتم: انرژي و محيط زيست بخش نهم: بهينه سازي عرضه و تقاضاي انرژي بخش دهم : تحولات جهاني بخش انرژي
ترازنامه سال 1388 - تحولات بخش انرژي کشور و بخش جهاني انرژي - ( فرمت اكسل)
ترازنامه سال 1388 - تحولات بخش انرژي کشور و بخش جهاني انرژي - ( فرمت اكسل)
تعداد دانلود: 1311 دفعه
تعداد نمایش: 2377 دفعه
سايز فایل: 748.89 کیلوبایت
دریافت فایل
آخرین بروزرسانی: 1390/06/10
بخش اول: ترازنامه و روند شاخص هاي عمده اقتصادي انرژي بخش دوم: نفت بخش سوم: گاز طبيعي بخش چهارم : برق بخش پنجم : زغالسنگ بخش ششم: انرژي هاي تجديدپذير بخش هفتم: انرژي هسته اي بخش هشتم: انرژي و محيط زيست بخش نهم: بهينه سازي عرضه و تقاضاي انرژي بخش دهم : تحولات جهاني بخش انرژي
ترازنامه سال 1388 - تحولات بخش انرژي کشور و بخش جهاني انرژي
ترازنامه سال 1388 - تحولات بخش انرژي کشور و بخش جهاني انرژي
تعداد دانلود: 1260 دفعه
تعداد نمایش: 1941 دفعه
سايز فایل: 4,940.80 کیلوبایت
دریافت فایل
آخرین بروزرسانی: 1391/03/15
بخش اول: ترازنامه و روند شاخص هاي عمده اقتصادي انرژي بخش دوم: نفت بخش سوم: گاز طبيعي بخش چهارم : برق بخش پنجم : زغالسنگ بخش ششم: انرژي هاي تجديدپذير بخش هفتم: انرژي هسته اي بخش هشتم: انرژي و محيط زيست بخش نهم: بهينه سازي عرضه و تقاضاي انرژي بخش دهم : تحولات جهاني بخش انرژي
سري زماني تراز انرژي ايران  سال 88- 1346
سري زماني تراز انرژي ايران سال 88- 1346
تعداد دانلود: 1612 دفعه
تعداد نمایش: 2463 دفعه
سايز فایل: 186.61 کیلوبایت
دریافت فایل
آخرین بروزرسانی: 1390/03/10
- تراز انرژي سال 88- 1346 كل كشور - روند شاخصهاي عمده اقتصاد انرژي - عرضه كل انرژي اوليه و كل مصرف نهايي - كل مصرف نهايي به تفكيك بخشها - مصرف انرژي بخشهاي مختلف به تفكيك حاملهاي انرژي - سهم انواع حامل هاي انرژي در عرضه انرژي اوليه - سهم مصرف كنندگان نهايي در كل مصرف حامل‌هاي انرژي - سهم بخش ها در كل مصرف نهايي - سهم حامل هاي مختلف انرژي در تأمين انرژي بخش ها - رشد سالانه شاخصهاي عمده اقتصاد انرژي - رشد سالانه عرضه انرژي اوليه و بخش تبديلات به تفكيك اجزاء - رشد سالانه مصرف نهايي حامل هاي انرژي در بخش هاي مختلف - رشد سالانه مصرف انرژي در بخش هاي مختلف
ترازنامه انرژي ايران در سال 1387 (سري هاي زماني در فايل اکسل )
ترازنامه انرژي ايران در سال 1387 (سري هاي زماني در فايل اکسل )
تعداد دانلود: 1533 دفعه
تعداد نمایش: 2486 دفعه
سايز فایل: 523.77 کیلوبایت
دریافت فایل
آخرین بروزرسانی: 1389/04/18

کتاب ترازنامه انرژي ايران در سال 1387 بخش جهاني
کتاب ترازنامه انرژي ايران در سال 1387 بخش جهاني
تعداد دانلود: 951 دفعه
تعداد نمایش: 1231 دفعه
سايز فایل: 1,808.53 کیلوبایت
دریافت فایل
آخرین بروزرسانی: 1389/04/18

کتاب ترازنامه انرژي ايران در سال 1387 بخش ايران
کتاب ترازنامه انرژي ايران در سال 1387 بخش ايران
تعداد دانلود: 1296 دفعه
تعداد نمایش: 1375 دفعه
سايز فایل: 5,162.12 کیلوبایت
دریافت فایل
آخرین بروزرسانی: 1389/04/18

ترازنامه انرژي (سري هاي زماني در فايل اکسل تا 1386)
ترازنامه انرژي (سري هاي زماني در فايل اکسل تا 1386)
تعداد دانلود: 1362 دفعه
تعداد نمایش: 2234 دفعه
سايز فایل: 472.91 کیلوبایت
دریافت فایل
آخرین بروزرسانی: 1391/06/19
ترازنامه انرژي توسط دفتر برنامه ريزي کلان برق و انرژي وزارت نيرو انتشار مي يابد. شما ميتوانيد کليه اطلاعات توليد ، مصرف، صادرات، واردات، قيمت هاي انرژي رادر اين کتابجه دريافت نماييد
کتاب ترازنامه انرژي ايران در سال 1386
کتاب ترازنامه انرژي ايران در سال 1386
تعداد دانلود: 1212 دفعه
تعداد نمایش: 1504 دفعه
سايز فایل: 3,916.97 کیلوبایت
دریافت فایل
آخرین بروزرسانی: 1388/12/24
ترازنامه انرژي توسط دفتر برنامه ريزي کلان برق و انرژي وزارت نيرو انتشار مي يابد. شما ميتوانيد کليه اطلاعات توليد ، مصرف، صادرات، واردات، قيمت هاي انرژي رادر اين کتابجه دريافت نماييد
سه شنبه 22 آبان 1397
ورود اعضا
 
ورود اعضاء
نام کاربري:
کلمه عبور:
عضوبت و استفاده از خدمات سايت
مقالات لاتين بخش انگليسي

عضويت در کنسرسيوم

 


آمار بازديد سايت
آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 2 مرتبه نمایش این صفحه: 2 مرتبه
  بازدید کل سایت: 244 مرتبه نمایش کل سایت: 262 مرتبه