جهت انتقال سريع به بخش دريافت کليه عنوان ها

   

اينجا کليک کنيد

 

 

 

پارك انرژي هاي نو
(24 مهر 1391)
پارك انرژي هاي نو  - نشريه شماره 46 - تابستان 79
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
انرژي خورشيدي
(24 مهر 1391)
انرژي خورشيدي - نشريه شماره 20- بهار 73 - سايز فايل : 9.24 MB
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
انرژي باد
(24 مهر 1391)
انرژي باد - نشريه شماره 18 - بهار 73 -سايز فايل : 4.51 MB
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
انرژي درياها
(24 مهر 1391)
انرژي درياها - نشريه شماره 16 - زمستان 72 - سايز فايل : 4.88 MB
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
نقش طراحي معماري در کاهش مصرف انرژي در ساختمان - معماري همساز با اقليم و مشكلات ناشي از عدم توجه به آن
(24 مهر 1391)
بهار 1390 منتشر شده توسط گروه مهندسين مشاور ره شهر

با عنوان ها: معماري همساز با اقليم و مشكلات ناشي از عدم توجه به آن،

لينک کم حجم اصلاح شد

 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
نقش طراحي معماري در کاهش مصرف انرژي در ساختمان ( نور روز در معماري )
(24 مهر 1391)
تابستان 1390

12Mbگروه بين المللي ره شهر
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
نقش طراحي معماري در کاهش مصرف انرژي در ساختمان (انرژي باد در معماري)
(24 مهر 1391)
تابستان 1390

5MB

گروه بين المللي ره شهر
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
بهره وري و شدت انرژي در ايران و جهان
(28 بهمن 1390)
بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران

دايره نيرو ارديبهشت 1389
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
راهنماى آمار انرژى
(13 مهر 1390)
ترجمه وزارت نيرو، معاونت امور برق و انرژى، دفتر برنامه ريزى كلان برق و انرژى.

وزارت نيرو، 1389
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
آموزش مديريت انرژي
(13 مهر 1390)
سازمان بهره وري انرژي ايران
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
روشهاي كاربردي كاهش هزينه هاي انرژي
(13 مهر 1390)
سازمان بهره وري انرژي ايران*

مطالب اين كتاب راهنمائي است مناسب براي كاهش هزين هها از طريق استفاده بهتر از انرژي و همزمان با صرفه جوئي در هزينه هاي انرژي ، به كاهش آلودگي محيط زيست نيز كمك م يكند چرا كه سوختهاي فسيلي مهمترين منبع توليد آلايند هها و نشر دي اكسيد كربن در محيط زيست هستند. در واقع سعي شده است تا مجموعه اي از راهكارها در اين كتاب فراهم آيد كه فرصتهاي صرفه جوئي انرژي را به عموم مصرف كنندگان اعم از صنعتي، اداري و خانگي و تجاري معرفي نمايد.
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
روانشناسي تغيير نگرش و رفتار مصرف كنندگان انرژي
(13 مهر 1390)
سازمان بهره وري انرژي ايران

استراتژي هاي بهينه سازي مصرف انرژي طي ده ههاي اخير بر ابعاد

روان شناختي و جامعه شناختي مصر فكنندگان متمركز شده است. اين روش ها

در كنار روش هاي فني و اقتصادي مورد توجه قرار گرفته است. كتاب حاضر

به معرفي نظريه هاي روان شناسي شكل گيري، تغيير نگرش و رفتار مصرف

كنندگان انرژي پرداخته است. همچنين فصول چهارم و پنجم اين كتاب به نقش

آموزش و آگاهسازي در مديريت مصرف انرژي و معرفي راهكارهاي اجرايي

اختصاص داده شده است. تلاش شده است نمونه هايي از مطالعات مربوط به

روش هاي تغيير نگرش و رفتار مصرف كنندگان انرژي كه درخارج و داخل

كشور به انجام رسيده است معرفي گردند
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
مقدمه اي بر سيستم هاي توليد مشترک برق و حرارت
(13 مهر 1390)
سازمان بهره وري انرژي ايران، 1383
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
راه كارهاي راهبردي كاهش تلفات در شبكه هاي برق كشور
(13 مهر 1390)
سازمان بهره وري انرژي ايران،

.1384

تلف شدن انرژي الكتريكي (; برق ) مورد نياز كشور در شبكه هاي انتقال و توزيع نيروي برق كه با صرف هزين ههاي بسيار و آلوده شدن محيط زيست توليد م يشود، خسارات بسياري را به صنعت برق تحميل م ينمايد. زيان اقتصادي حدود 23717 ميليون كيلووات ساعت در 18 % انرژي توليد شده، هزينه اي معادل 7862 ميليارد ريال در سال / سال 1381 معادل 04 مذكوربه شرك تهاي برق منطق هاي زيان وارد نموده است واستمرار روند فعلي انتقال و توزيع نيروي برق وتلف شدن انرژي الكتريكي به همين ترتيب و بدون اقدام اساسي براي كاهش تلفات در شبكه هاي برق كشور باعث خواهد شد تا درحدود همين مبلغ ساليانه به شركت هاي برق زيان وارد شود.
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
جنبه هاي زيست محيطي سيستم هاي تركيبي بزرگ حرارت وقدرت
(13 مهر 1390)
سازمان بهره وري انرژي ايران، 1383 * آئين نامه اجرايي بند الف تبصره 12 ، طراحي دوره هاي آموزشي مديران و كارشناسان

واحدهاي مديريت انرژي براي صنايع و مؤسسات، تشكيل واحد مديريت انرژي در

صنايع با توان مصرفي بالا، برگزاري سمينارهاي آگاهسازي، تهيه كتا بها و

بروشورهاي فني جهت گسترش فرهنگ صحيح مصرف انرژي را، م يتوان نام برد.

در همين راستا، معاونت امور انرژي وزارت نيرو در سال 1375 نسبت به

ترجمه و چاپ (;راهنماهاي فني مديريت انرژي) در 21 جلد اقدام كرد و اينك سري

جديدي تحت عنوان (;راهنماي فني بهر هوري انرژي) انتشار مي يابد كه از سوي

Best Practice Programme (;Energy در كشور انگلستان با نام ETSU

چاپ شده است. Efficiency)

اين كتاب از سري راهنماهاي فني بهره وري انرژي 56 جلدي انتخاب گرديده

كه اميد است به لحاظ اهميت موضوع، بقيه مجلدات آن به ترتيب چاپ و در اختيار

علاقمندان قرار گيرد.
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
روشهاي مديريت و صرفه جوئي انرژي الكتريكي
(13 مهر 1390)
سازمان بهره وري انرژي ايران
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
چگونه در انرژي و پول صرفه جوئي كنيم ؟ - عايق هاي حرارتي
(13 مهر 1390)
سازمان بهره وري انرژي ايران، 1383
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
منابع توليد انرژي الکتريکي(نيروگاههاي جديد در قرن حاصر)
(13 مهر 1390)
پروزه مذکور جهت مطالعه و برسي انواع نيروگاه هاي جديد توليد برق و منابع انرژي تجديد پذير مي باشد که تکنولوژي بهره برداري از آن در دست محدود کشور هاي پيشرفته قرار دراد.افزايش روز افزون نقش انرژي الکتريکي در توسعه اقتصادي و ارتقاي سطح زندگي جوامع بشري امري انکار نا پذير است، لذا شناخت انواع نيروگاه هاي توليد برق و منابع اوليه انرژي در دسترس و مناسب براي استفاده در پروسه توليد برق بيست و يکم مي باشد.با معرفي اجمالي انواع نيروگاه دريايي که بحث اصلي اين پروژه را در بر ميگيرد ،گزينه هاي گوناگوني از نقطه نظر منابع انرژي در دسترس براي توليد برق در قرن جديد مورد برسي قرار ميگيرند.در مقدمه اين پروژه به اثرات زيان آور گازهاي گلخانه اي و گرم شدن زمين در اثر نياز بشر به انرژي الکتريکي با استفاده از سوختهاي فسيلي و زغال سنگ و نفت ، مي پردازيم .
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
اصول و قوائد اتصال توربين هاي بادي به شبکه
(13 مهر 1390)
تبديل انرژي باد به انرژي مکانيکي و سپس انرژي الکتريکي در توربين هاي بادي انجام مي شود . توربين هاي بادي در اندازه هاي مختلف با اجزاي مختلف و ويژگي هاي متفاوت با توجه به شرايط محيط و ميزان نياز توليد توان الکتريکي ساخته مي شوند ،اين توربين ها از پره ها با قطر روتور چندين متر تا حدود 100 متر براي توليد توان هاي چندين کيلووات تا 2000 کيلووات مورد استفاده قرار مي گيرند علاوه بر توليد توان الکتريکي از توربين هاي بادي براي پمپاژ آب نيز استفاده مي شود.

 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
فتوولتاييک تلفيقي، انرژي در کالبد معماري
(13 مهر 1390)
تابستان 89 - منتشر شده توسط گروه مهندسين مشاور ره شهر*

 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)

| 1 / 2 |

يکشنبه 17 آذر 1398
ورود اعضا
 
ورود اعضاء
نام کاربري:
کلمه عبور:
عضوبت و استفاده از خدمات سايت
مقالات لاتين بخش انگليسي

عضويت در کنسرسيوم

 


آمار بازديد سايت
آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 11 مرتبه نمایش این صفحه: 11 مرتبه
  بازدید کل سایت: 803 مرتبه نمایش کل سایت: 817 مرتبه