بانک هاي اطلاعاتي انرژي و اقتصادي در ايران

در اين بخش کاربران به پيوند هايي دسترسي پيدا مي کنند که ميتوانند داده هاي سري زماني انرژي را به دست آورند. منابع مختلف، گاه داده هاي متفاوتي را ارايه مي نمايند که بررسي بيشتر محقق را قبل از استفاده از آنها مي طلبد. اين داده ها  توسط وزارت نيرو (ترازنامه انرژي(، موسسه مطالعات بين المللي انرژي (ترازنامه نفت)، سازمان بهينه سازي مصرف سوخت کشور، مرکز آمار ايران و بانک مرکزي ايران ، شرکت ملي نفت ايران، شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران، شرکت ملي گاز ايران و ساير سازمان ها و شرکت ها ارايه مي گردند. براي دريافت اطلاعات پيوند هاي زير را بزنيد

 ترازنامه انرژي ايران 

مرکز آمار ايران سالنامه آماري

بانک مرکزي ايران (آمار هاي اقتصادي و حساب هاي ملي ايران)

موسسه مطالعات بين المللي انرژي (ترازنامه هيدروکربوري کشور)

سازمان بهينه سازي مصرف سوخت کشور: آمارهاي بخش حمل و نقل  

شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي (توليد، مصرف، واردات، صادرات فرآورده هاي نفتي، بانکرينگ(سوخت رساني کشتي هاي بين المللي ) قيمت فرآورده هاي نفتي

آمار صنعت برق ايران (توليد ، مصرف، تلفات برق، صادرات برق، مصرف فرآورده ها در نيروگاهها و ساير)

 اتاق بازرگاني و صنايع تهران (آمار صادرات، واردات و طرف هاي تجاري ايران)

 آمار هاي بخش کشاورزي ايران  ( توليد محصولات، هزينه هاي توليد، سطح زير کشت)

جهت انتقال سريع به بخش دريافت کليه عنوان ها

  

اينجا کليک کنيد

 

 

 

ترازنامه انرژي سال 1392 - تحولات بخش انرژي کشور و بخش جهاني انرژي - ( فرمت اكسل)
(13 اردیبهشت 1395)
ترازنامه انرژي سال 1392 - تحولات بخش انرژي کشور و بخش جهاني انرژي - (; فرمت اكسل)
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
ترازنامه انرژي سال 1392 - تحولات بخش انرژي کشور و بخش جهاني انرژي
(13 اردیبهشت 1395)
ترازنامه انرژي سال 1392 - تحولات بخش انرژي کشور و بخش جهاني انرژي
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
ترازنامه انرژي سال 1391 - تحولات بخش انرژي کشور و بخش جهاني انرژي - ( فرمت اكسل)
(18 مرداد 1393)
ترازنامه سال 1391 - تحولات بخش انرژي کشور و بخش جهاني انرژي - (; فرمت اكسل)
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
ترازنامه انرژي سال 1391 - تحولات بخش انرژي کشور و بخش جهاني انرژي
(18 مرداد 1393)
ترازنامه انرژي سال 1391 - تحولات بخش انرژي کشور و بخش جهاني انرژي
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
ترازنامه انرژي سال 1390 - تحولات بخش انرژي کشور و بخش جهاني انرژي - ( فرمت اكسل)
(7 تیر 1392)
ترازنامه انرژي سال 1390 - تحولات بخش انرژي کشور و بخش جهاني انرژي - (; فرمت اكسل)
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
ترازنامه انرژي سال 1390- تحولات بخش انرژي کشور و بخش جهاني انرژي
(7 تیر 1392)
ترازنامه انرژي سال 1390- تحولات بخش انرژي کشور و بخش جهاني انرژي
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
سري هاي زماني مختلف از ايران
(27 تیر 1391)
شامل دو فايل فايل اول شامل سري هاي زماني مختلف از سال 1960 تا 2005 فايل دوم اطلاعات دي اکسيد کرين Co2 از سال 1960 تا 2008
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
ترازنامه سال 1389 - تحولات بخش انرژي کشور و بخش جهاني انرژي - ( فرمت اكسل)
(15 خرداد 1391)
ترازنامه سال 1389 - تحولات بخش انرژي کشور و بخش جهاني انرژي - (; فرمت اكسل)
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
ترازنامه سال 1389- تحولات بخش انرژي کشور و بخش جهاني انرژي
(15 خرداد 1391)
ترازنامه سال  1389
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
ترازنامه سال 1389- تحولات بخش انرژي کشور و بخش جهاني انرژي
(15 خرداد 1391)
ترازنامه سال  1389
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
ترازنامه سال 1389- تحولات بخش انرژي کشور و بخش جهاني انرژي
(15 خرداد 1391)
ترازنامه سال  1389
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
ترازنامه سال 1389- تحولات بخش انرژي کشور و بخش جهاني انرژي
(15 خرداد 1391)
ترازنامه سال  1389
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
ترازنامه سال 1388 - تحولات بخش انرژي کشور و بخش جهاني انرژي - ( فرمت اكسل)
(26 آبان 1390)
فرمت اکسل ترازنامه 1388
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
ترازنامه سال 1388 - تحولات بخش انرژي کشور و بخش جهاني انرژي
(26 آبان 1390)
ترازنامه سال 1388
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
سري زماني تراز انرژي ايران سال 88- 1346
(26 آبان 1390)
تراز انرژي سال 88- 1346 كل كشور
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
ترازنامه انرژي ايران در سال 1387 (سري هاي زماني در فايل اکسل )
(26 آبان 1390)
فايل اکسل
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
کتاب ترازنامه انرژي ايران در سال 1387
(26 آبان 1390)
دو بخش ايران و جهاني
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
ترازنامه انرژي (سري هاي زماني در فايل اکسل تا 1386)
(26 آبان 1390)
ترازنامه انرژي توسط دفتر برنامه ريزي کلان برق و انرژي وزارت نيرو انتشار مي يابد. شما ميتوانيد کليه اطلاعات توليد ، مصرف، صادرات، واردات، قيمت هاي انرژي رادر اين کتابجه دريافت نماييد
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
کتاب ترازنامه انرژي ايران در سال 1386
(26 آبان 1390)
ترازنامه انرژي توسط دفتر برنامه ريزي کلان برق و انرژي وزارت نيرو انتشار مي يابد. شما ميتوانيد کليه اطلاعات توليد ، مصرف، صادرات، واردات، قيمت هاي انرژي رادر اين کتابجه دريافت نماييد
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
پنجشنبه 19 تير 1399
ورود اعضا
 
ورود اعضاء
نام کاربري:
کلمه عبور:
عضوبت و استفاده از خدمات سايت
عضويت در کنسرسيوم

 


آمار بازديد سايت
آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 61 مرتبه نمایش این صفحه: 61 مرتبه
  بازدید کل سایت: 2593 مرتبه نمایش کل سایت: 3085 مرتبه